Op 24 juni 2021 hielden wij een succesvolle webinar over Q-Lean IT. Deze is te bekijken via de link onderaan dit bericht.

Het succes van uw Service Delivery processen wordt beïnvloed door veel factoren, ongetwijfeld ook factoren waarvoor u binnen de bedrijfsvoering wel aandacht voor heeft, de kennis en ervaring om deze positief te beïnvloeden ontbreekt.

De dienst Q-Lean IT van SEQUAL Consultancy in samenwerking met haar partners Threadstone, Nexthink en Gilde van Adviseurs biedt deze kennis en ervaring aan. Met name op de gebieden:

  • Security & Vulnerability
  • End user Experience
  • Effectief gebruik van software, licenties en hardware
  • Leveranciers en contractmanagement
  • Audits en certificering
Q-Lean IT - SEQUAL Consultancy
Gilde van Adviseurs
Threadstone
Nexthink
ServiceNow

De kennis en expertise van Threadstone maakt inzichtelijk hoe uw organisatie, digitaal, zichtbaar is en mogelijk kwetsbaar is.

Nexthink kijkt meer naar het gebruik van de software en applicaties in uw organisatie, zodat u een beeld krijgt van de effectiviteit van de kosten die u maakt voor licenties en softwarepakketten.

Gilde van Adviseurs inventariseert de risico’s binnen het domein van contract en leveranciersmanagement en kijkt naar de kwaliteit en volwassenheid van uw audit en certificeringsprocessen.

Dit alles onder deskundige begeleiding van ervaren projectmanagers van SEQUAL Consultancy.

Op basis van de bevindingen ontvangt u een uitgewerkt voorstel met aanbevelingen en hoog over plan zodat u met ondersteuning verbeteringen kunt realiseren. De verbeterde effectiviteit vertaalt zich naar efficiency en verlaging van uw totale kosten, en verhoogde voorspelbaarheid van de uitkomsten van uw audits en certificeringsprocessen.

Q-Lean IT is gebaseerd op meer efficiëntie, kwalitatieve hoogwaardige services, verlagen van de TCO en innovatieve dienstverlening:

  • Optimalisatie van de dienstverlening in kwaliteit en efficiëntie, op basis van risico-identificatie en mitigatie.
  • Uw investering is nimmer hoger dan het bedrag van uw besparingen.
  • Out of Pocket kostenbesparingen betaalt in feite de Q-Lean IT projectinvestering.
  • Door middel van een Proof of Value, met een vooraf gedefinieerde scope, met daarbij vooraf vastgestelde succesfactoren leidt tot een volledig geoptimaliseerde service, als proeve van bekwaamheid en als opmaat naar een volledige Q-Lean IT-service.

Q-Lean IT geeft inzicht in kosten en daadwerkelijk gebruik van IT-componenten, applicaties en apparaten. Daarnaast ontvangt u een rapport met de ervaringen van eindgebruikers met betrekking tot de verschillende services binnen de scope van de PoV. Dit inzicht helpt u te komen tot verdere optimalisatie van uw dienstverlening.